Student igjen.

I år er jeg student ved Norges Musikkhøgskole. Dette er en etterutdanning som går over to år. Jeg føler meg veldig privilegert som får lov til å sette meg på skolebenken igjen. Når faget i tillegg er veldig interessant blir jeg ekstra inspirert.

Musikk kan brukes til terapi og omsorg. Dette ser jeg frem til å lære mer om via musikkfag, pedagogikk, psykologi, helsefag, musikkterapi og praksis.

Veien min videre etter dette blir til mens jeg går.