Curriculum Vitae

Flere og mer detaljerte opplysninger om meg og mine meritter:

Formell utdanning:

1986-1990      Bamble videregående skole, Naturfag linje

1990-1991      Toneheim folkehøgskole

1991-1992       Universitetet Oslo; Ex. Phil, Ma 001

1992-1993      Hamar lærerhøgskole, Korpedagogikk

1993-1994      Universitetet Oslo; Musikk Grunnfag

1994-1995      Universitetet Oslo; Musikk Mellomfag

1995-1996      Høgskolen i Vestfold; Studium i administrasjon og ledelse

2000-2002    Universitetet Oslo; PPU (Deltidsstudium over 2 år)

2016-2019      Complete Vocal Institute, København; 3-årig utdanning som sanger- og sangpedagog

2022-d.d.          Norges Musikkhøgskole, Musikk og helse (Deltidsstudium over 2 år)

Yrkeserfaring:

1985-1991     Instruktør på saksofon div skolekorps (Stathelle skolemusikk, Klyve skolekorps, Norcem pike og guttekorps, Hamar janisjarskole)

1992-d.d.        Kor/musiker-erfaring;

Brumund Songlag – dirigent

Brummunddal korforening – dirigent

Skien Godtemplarkor – dirigent

Telemark Kammerkor – dirigent

Prosjektansvarlig for NOBUs korsommerskole i Telemark – dirigent og adm. ansvar

Brevik revygruppe – instruktør

Canto Ammonia – dirigent

Grenland Barnekor – korleder

Grenland vokalensemble – sanger

Con Vocale – dirigent

Skien Kulturskoles barnekor – korleder

Korverket – Koransvarlig på danseforestillingen – fremført på Teater Ibsen høsten 2011: http://www.youtube.com/watch?v=9cSaYKzDLl8

Musikal Musikal – Koransvarlig

Komponerte musikken til Curt Adeler spelet i Brevik sammen med Erik Damberg. Dette ble fremført sommeren 2011: http://www.youtube.com/watch?v=HlnSfHUM330

1996-1999       Skien Videregående skole; timelærer Skolekor, Hørelære, Kordireksjon,Ensemble spill, sang

1996-1999       Heistad Barneskole; timelærer musikk, engelsk, gym, kunst og håndverk,spes.ped timer.

1999-2003      Siljan kommune; Timelærer Midtbygda skole; musikk, engelsk. Kulturskolelærer; Sang, piano, kor, barnehage timer, musikk aktiviteter SFO

2002-2007     Skien kommune; Sang, kor, musikk fra livets begynnelse, musikk i knehøyde, skolekor, kulturkarusell.

2006-2007     Avdelingsleder musikk, Skien kulturskole; ansvar for faglig plattform på musikk avdelingen, samarbeid mellom kulturskole – grunnskole, spesial pedagogisk tjeneste, helse/psykiatri og kor/korps.

2007-d.d          Bamble kommune: Inspektør/produsent og lærer, Bamble kulturskole; div administrative oppgaver, produsent for årlige teater- og danseforestillinger, konsertuker, juleturne med 40-60 kulturskoleelever. Underviser i Musikk fra livets begynnelse, Musikk i knehøyde, Sang, Korskolen.

2007-d.d         Sanger i trioen SMÅTING. Ide og initiativtaker. Forestillingen er godkjent av rikskonsertene. SMÅTING gjennomfører mellom 30-50 konserter årlig – enten via den kulturelle barnehagesekken eller andre arrangementer. SMÅTING har gitt ut CDene Småting (januar 2014) og Når det er jul (desember 2015) www.smating.no

Tillitsverv:

1993-1999      Norges Barne- og ungdomskorforbund; sentralstyremedlem (1993-1995), nestleder (1995-1997), forbundsleder (1997-1999)

Kurs:

1992-d.d         Musikk fra livets begynnelse; Ingrid Oberbobeck, Proffessor Beidinger

Dirigent kurs/timer privat og i regi av Norges korforbund eller Norges barne og ungdomskorforbund; Grete Pedersen, Eric Ericsson, Anders Coldèn, John Rutter, Anders Edenroth

Sang timer; Anders Vangen, Noralf Garborg, Irma Urrilla, Ole Rasmus Møller, Julie Lindell, Lene Selmer, Michaell Hill, Rosa Bjørg Omarsdottir, Kristoffer Hegelund, Tine Ott, Michell Sanders, Lise Liv Skoovgard

Kordramatikk; Kjerstin Linzander, Margrethe Eek, Sheela Reezer, Åshild Eriksen

2012-2013      1-year singer course – Complete Vocal Institute (modulbasert over 1 år)

2015                  Sommerkurs ved Complete Vocal Institute